Het Klassieke CV: Een Waardevol Document maar er is een nieuwe kijk nodig!

Het Curriculum Vitae (CV) is al lange tijd een essentieel onderdeel van het sollicitatieproces. Hoewel er tegenwoordig discussies zijn over de relevantie ervan in een snel veranderende arbeidsmarkt, is het belangrijk om te benadrukken dat er niets inherent mis is met een klassiek CV.

Het probleem ligt eerder in de manier waarop CV’s worden beoordeeld en gebruikt. Ons betoog is dat het klassieke CV als zijnde een inzicht in de persoon van de kandidaat, nog steeds waarde heeft, maar dat er een verschuiving in perspectief nodig is om naar CV’s te kijken, waarbij de nadruk verschuift van louter ervaringen en opleidingen naar vaardigheden en voorkeuren.

  • Een Overzicht van Ervaringen en Opleidingen

Het CV is traditioneel bedoeld als een overzicht van iemands professionele ervaringen en academische achtergrond. Het biedt werkgevers inzicht in de loopbaanontwikkeling van een kandidaat en kan een indicatie geven van de bekwaamheden en expertise die zij hebben verworven. Het klassieke CV is dus zeker waardevol als een document dat inzicht geeft in de achtergrond van een kandidaat.

  • Een Nieuwe Kijk op CV’s

Het probleem ligt echter in de manier waarop CV’s vaak eenzijdig worden beoordeeld. Als een CV puur wordt gezien als een opsomming van ervaringen en opleidingen, kan dit ertoe leiden dat belangrijke vaardigheden en voorkeuren van de kandidaat over het hoofd worden gezien. Een verschuiving in perspectief is nodig, waarbij het CV wordt beschouwd als een document dat niet alleen de loopbaan van een kandidaat weergeeft, maar ook een overzicht biedt van hun vaardigheden, competenties en interesses.  Met andere woorden een andere inhoud en een gewijzigde kijk op het document.

  • De Kracht van Vaardigheden en Voorkeuren

Door een breder scala aan informatie op te nemen in een CV, zoals specifieke vaardigheden en voorkeuren, kunnen werkgevers een beter beeld krijgen van wat een kandidaat te bieden heeft. Vaardigheden kunnen worden aangeleerd en ontwikkeld buiten formele opleidingen en werkervaringen om. Door deze te benadrukken in een CV, kunnen kandidaten laten zien dat ze beschikken over de vereiste bekwaamheden, zelfs als hun achtergrond niet volledig aansluit bij de functie-eisen.

  • Een Holistische Benadering

In plaats van een rigide focus op ervaringen en opleidingen, kunnen werkgevers een meer holistische benadering hanteren bij het beoordelen van CV’s. Door te kijken naar zowel de professionele achtergrond als de vaardigheden en voorkeuren van een kandidaat, kunnen werkgevers een completer beeld krijgen van hun potentieel en inzetbaarheid. Dit opent de deur voor kandidaten die misschien niet voldoen aan traditionele normen, maar wel over de juiste vaardigheden en motivatie beschikken om succesvol te zijn.

Het klassieke CV moet dus anders worden ingevuld en gebruikt in het sollicitatieproces.

Het biedt een overzicht van de professionele achtergrond van een kandidaat en kan werkgevers helpen om een eerste indruk te krijgen. Een verschuiving in perspectief is nodig, waarbij werkgevers leren om CV’s te zien als documenten die niet alleen de ervaringen en opleidingen van een kandidaat weergeven, maar ook hun vaardigheden en voorkeuren. Door een holistische benadering te hanteren en de nadruk te leggen op wat een kandidaat kan bijdragen, kunnen werkgevers talenten ontdekken die anders mogelijk over het hoofd zouden worden gezien.